Samenwerken en verbinden is me met de paplepel ingegeven. Ik kom uit een agrarisch ondernemersgezin uit het tijdperk dat boeren elkaar hielpen bij het hooien of het bewerken van het land. Na mijn technische studie, waar de basis lag voor gestructureerd en procesmatig werken, werkte ik jarenlang in managementposities in internationale omgevingen en ervoer alle facetten van het vak ; groei, krimp en daarmee het begeleiden van menige verandering voor de organisatie en de medewerkers.

Mijn grote maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit een variëteit aan bestuursfuncties in sociaal- cultureel en maatschappelijke organisaties.

Muziek is mijn grote passie. Uitvoerend, schrijvend of organiserend. Muziek raakt je ziel en zet mensen in beweging. Waar mogelijk wordt muziek ingezet in mijn werkzaamheden als adviseur of procesbegeleider. Door de muziek weet ik als geen ander de balans te vinden tussen creativiteit en structuur.

Ik zet nu mijn jarenlange leiderschapservaring in voor een toekomstbestendige samenleving waarbij duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijke transitie de centrale thema’s zijn. 

MET LEF
SAMEN GROEIEN

NAAR EEN BLIJVEND RESULTAAT

Lef: Stilstand is achteruitgang is al een eeuwenoud spreekwoord. De wereld om ons heen beweegt razendsnel. Verandering als constante. Of je komt er gewoon achter dat het anders moet. Hoe creëer je beweging? Door het anders te doen. Door lef te tonen. Door creatief te zijn. Hoe krijg je je mensen mee? Hoe krijg je je omgeving mee?

Ik weet heel natuurlijk verbindingen te leggen en samenwerking te stimuleren.

Groei: Groei betekent allang niet meer een hogere omzet, meer kennis en vaardigheden of meer personeel. Aanpassen aan de veranderende wereld om ons heen. Anticiperen. Bewust worden en nieuwe inzichten verkrijgen om daarmee nieuwe waarden te creëren: duurzaamheid, vitaliteit, wederkerigheid, circulariteit.

Ik ondersteun en begeleid in het krijgen van nieuwe inzichten om persoonlijk of op organisatorisch vlak te groeien.

Resultaat: Op pad met het doel voor ogen. Niet eenmalig, maar gestructureerd en verankerd. Dat wat je bereikt hebt wil je borgen en bestendigen.Pragmatisch, zonder ballast. De neuzen richten. Resultaat is ook trots, impact, grensverleggend en bloei.

Ik weet een structuur aan te brengen waardoor resultaten blijvend zijn en geborgd in de organisatie

wordcloud Frans Verouden

Voorteindseweg 12
5091TK Middelbeers

06 269 069 81
info@fransverouden.nl
www.fransverouden.nl

© 2016 fransverouden

Delen