Natuur Inclusieve Landbouw

Een aantal agrarische ondernemers uit de regio Middelbeers en Vessem, ontwikkelden in 2015 een concept om vrijgekomen landbouwgronden (zo’n 50h) van Provincie Noord-Brabant aan de Kleine Beerze te gaan gebruiken als onderdeel van hun bedrijfsvoering. In concept was het idee om gronden aan te kopen in een coöperatie van belanghebbenden uit de directe omgeving. Zij verpachten vervolgens de gronden aan boeren uit de regio. Deze boeren dienen aan specifieke selectiecriteria te voldoen. Met name duurzaam beheer is een belangrijk onderdeel van de criteria. Hierdoor verbetert de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit. Primair echter is het verbeteren van de relatie burger-boer en de kans om als coöperatie het gebied nieuwe identiteit te geven wat ruimte biedt voor nieuwe economische dragers. Ik bracht het concept naar een realistisch businessplan, mobiliseerde de omgeving en zette de coöperatie inclusief de primaire businessprocessen op. Het project stond in de top-3 van de ZLTO initiatiefprijs 2016, behaalde de 3e prijs bij de Kempentrofee en ontving de Agrofoodpluim van Provincie Noord-Brabant. Dat was mijn hernieuwde kennismaking met de agrarische sector waarin in nu de rol op heb gepakt van ondernemerscoach Natuur Inclusieve Landbouw Lees meer

Natuurinclusieve Landbouw; businessplanfase

16 maart 2021

Eerder meldde ik al van het programma Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) van Provincie Noord-Brabant. Inmiddels heb ik in mijn rol als ondernemerscoach zo’n 50 agrarisch ondernemers gesproken wat heeft geresulteerd in zo’n 20 businessconcepten voor NIL. Momenteel begeleid ik ook zo’n 20 tal ondernemers in het opzetten van hun businessplan. Er is nog steeds subsidie beschikbaar om bij dit programma aan te sluiten. Zie https://www.brabant.nl/applicaties/producten/transitie_veehouderijen__omschakeling_naar_natuurinclusieve_landbouw_subsidie_18923

Landart project afgerond

18 november 2020

Het laatste kunstwerk van het project Landart Dal van de Kleine Beerze is onthuld. Een prachtproject om als initiatiefnemer / projectleider te begeleiden. Het project stond in het teken van co-creatie tussen kunstenaar en zijn direct omgeving zoals de Heemkundekring Den Beerschen Aard voor de ontwikkeling van de Beerse Strijkster. Meer informatie over de kunstwerken en de route vindt u op https://dalvandekleinebeerze.nl/landkunst/

Individuele business coaching

30 juni 2020

Naast mijn rol als ondernemerscoach Natuur Inclusieve Landbouw voor Provincie Noord-Brabant ondersteun ik ook ondernemers in de cultuur, leisure en agrarische sector naar een verantwoorde bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld is Frye’s Ranch. Ik begeleidde Elke Frye in het opzetten van een natuur inclusieve paardenhouderij van concept tot businessplan tot realisatie. Zie https://www.youtube.com/watch?v=f8jwDJ3GMUc

Eerste omschakelplannen Natuur Inclusieve Landbouw goedgekeurd

15 februari 2020

Het programma Natuur Inclusieve Landbouw vanuit de Provincie Noord-Brabant is nu bijna een jaar onderweg. In dat jaar ben ik nu met zo’n 25 agrarische ondernemers in gesprek en zijn diverse natuur inclusieve businessconcepten opgesteld. Drie van deze plannen zijn goedgekeurd en worden nu in een formeel bedrijfsplan uitgewerkt. Nog eens een zevental concepten staat op de rol om verder te worden uitgewerkt.

Eerste kunstwerken onthuld

2 november 2019

Op 2 november zijn tweekunstobjecten onthuld voor het Landkunst project in het Dal van de Kleine Beerze. Timm Donke en Thieu Custers zijn de kunstenaars die de Kamer van de Kleine Beerze hebben gemaakt. Piet Machielse wethouder van de gemeente Oirschot en Eric Beex wethouder van de gemeente Eersel onthulden de "kamer" met het doorknippen van een lint. Op naar de volgende twee kunstobjecten die in het voorjaar van 2020 worden onthuld.

In Our Nature Festival

3 juli 2019

Als partner van Podium Circulair vul ik met Green Stages een dagprogramma voor duurzame culturele festivals. Een praktische opzet waarbij organisatoren en gemeenten direct aan de slag kunnen. Het evenement heet het In Our Nature Festival en vindt plaats op 8 t/m 10 oktober. Meer info op www.inournaturefestival.nl

Landkunst Dal van de Kleine Beerze

15 mei 2019

Ter bevordering van het zichtbaar maken van de thematiek op het platteland heb ik een Landkunst project opgezet waarbij 5 kunstenaars in co-creatie een kunstobject ontwikkelen wat de thematiek in het Beekdal van de Kleine Beerze verbeeld. Thema's zijn o.a. historie, biodiversiteit en de beek....

Ondernemerscoach Natuur Inclusieve Landbouw

8 februari 2019

Voor Provincie Noord-Brabant ben ik ingezet als ondernemerscoach Natuur Inclusieve Landbouw. In ondersteun agrarisch ondersnemers in het opzetten van businessconcepten waarbij er balans wordt gezocht tussen aandacht voor bodem, landschap en biodiversiteit en een goed economisch verdienmodel voor de boer

Landcoöperatie als gebiedspartner

15 januari 2018

De Landcoöperatie bestaat nu formeel één jaar. Een mooi moment om even terug en vooruit te blikken. 8 boeren pachten nu zo’n 75 ha grond die onze duurzame voorwaarden met aandacht voor bodem, water en biodiversiteit wordt bewerkt. Verbindingen zijn gezocht met diverse partijen zoals HAS, Weidevogelbeheer, Waterschap, Brabants Landschap. Zichtbaarheid was er bij diverse evenementen en symposia en is er een Land Art project in voorbereiding. Ook in het transitie proces kan de Landcooperatie worden gezien als verbindende factor. Participatiesessies zijn georganiseerd om nieuwe landschapselementen en een EVZ in het gebied in te brengen. Zo groeit de Landcooperatie uit tot een ware gebiedspartner!

Coöperatief Natuurinclusief Boeren

23 oktober 2017

In opdracht van het provinciale Food Up! programma onderzocht ik een 4-tal initiatieven op gebied van cooperatief, natuurinclusief boeren; Herenboeren, Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze, Snoertseplak en Tuinderij de Es. De uitkomst werd gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week bij ‘The Embassy of Food’. Het eindrapport is te vinden op http://foodupbrabant.nl/succesvol-natuurinclusief-boeren/

IASC : Conferentie over coöperaties

13 juli 2017

Deelname aan de internationale Biennale over 'Practicing the Commons; self-governance, coöperation and institutional change'. Inspiratie opgedaan van wereldwijde initiatieven. De Landcoöperatie verzorgde ook een excursie.

Symposium Duurzaam grondgebruik

29 juni 2017

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze zat in het panel bij dit provinciale symposium. Niet alleen de marktwaarde maar ook maatschappelijke en ecologische waarde moet gewaardeerd en gekapitaliseerd worden.

Landcooperatie

Landcoöperatie beloont met Agrofoodpluim

10 februari 2017

De Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze is beloond met de Agrofoodpluim van Provincie Noord Brabant voor haar innovatieve bijdrage aan duurzame landbouw

cooperatie

Landcoöperatie een feit

18 november 2016

18 november werd bij de notaris de akte van de Landcoöperatie gepasseerd. Daarmee is de coöperatie een feit en kunnen de bestuurders nu met volle kracht aan de slag om leden te werven en het gebied verder te gaan ontwikkelen.

Voorteindseweg 12
5091TK Middelbeers

06 269 069 81
info@fransverouden.nl
www.fransverouden.nl

© 2016 fransverouden

Delen