MET LEF
SAMEN GROEIEN
NAAR EEN BLIJVEND RESULTAAT

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

Een aantal agrarische ondernemers uit de regio Middelbeers en Vessem, ontwikkelden een concept om vrijgekomen landbouwgronden (zo’n 50h) van Provincie Noord-Brabant aan de Kleine Beerze te gaan gebruiken als onderdeel van hun bedrijfsvoering. In concept was het idee om gronden aan te kopen in een coöperatie van belanghebbenden uit de directe omgeving. Zij verpachten vervolgens de gronden aan boeren uit de regio. Deze boeren dienen aan specifieke selectiecriteria te voldoen. Met name duurzaam beheer is een belangrijk onderdeel van de criteria. Hierdoor verbetert de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit. Primair echter is het verbeteren van de relatie burger-boer en de kans om als coöperatie het gebied nieuwe identiteit te geven wat ruimte biedt voor nieuwe economische dragers. Ik bracht het concept naar een realistisch businessplan, mobiliseerde de omgeving en zette de coöperatie inclusief de primaire businessprocessen op. Het project stond in de top-3 van de ZLTO initiatiefprijs 2016, behaalde de 3e prijs bij de Kempentrofee en ontving de Agrofoodpluim van Provincie Noord-Brabant. Lees meer

Verduurzamen evenementenbranche

Al een aantal jaren zet ik me in voor het verduurzamen van de evenementenbranche. Hierbij komen mijn managementervaringen in het bedrijfsleven, maatschappelijke betrokkenheid en mijn passie muziek werkelijk bij elkaar. Startend in 2012 met de organisatie Stichting Duurzaam Organiseren is het keurmerk Barometer Duurzame Evenementen opgezet waarna een convenant Duurzame Festivals Amsterdam is uitgerold en ondersteuning geboden aan festivals door workshops en presentaties. Ook is gewerkt aan het duurzaamheidsbeleid voor evenementen wat per 1 maart 2018 actief is. Duurzame evenementen krijgen steeds meer aandacht op overheids agenda's. Ik ondersteun, adviseer en certificeer dan ook voor gemeenten, festivals, poppodia en theaters en corporate events. Sinds kort ook keurmeester van A Greener Festival en Future Proof Festival. Mijn activiteiten op dit vlak zijn sinds voorjaar 2018 ondergebracht in de Stichting Green Stages

Maatschappelijke transitie

co2 prijsvraag

De Maatschappelijke Regisseurs (samenwerkings-verband tussen Erik van den Oord en Frans Verouden) pakken diverse projecten op om maatschappelijke beweging te organiseren. In opdracht van Rabobank Het Groene Woud Zuid werd een CO2 prijsvraag in gemeente Oirschot, Best , Son en Breugel uitgevoerd: Een prijsvraag om ondernemers te prikkelen met het thema duurzaamheid aan de slag te gaan. De CO2 footprint voor deelnemers werd opgesteld en geanalyseerd. Daarop volgden duurzame investeringen door de deelnemers. Die ondernemer met de grootste relatieve reductie in CO2 footprint kwam als winnaar uit de bus. Een vervolg is het opzetten van een Community of Practice Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij ondernemers van elkaar leren op maatschappelijke thema's zoals Milieu, Maatschappelijke verantwoordelijkheid, Wet en Regelgeving en Goed Bestuur. Betrokken organisaties zijn oa. Gemeente Oirschot, Best Wool Carpets en Joriszorg. Lees meer.

Voorteindseweg 12
5091TK Middelbeers

06 269 069 81
info@fransverouden.nl
www.fransverouden.nl

© 2016 fransverouden

Delen