MET LEF
SAMEN GROEIEN
NAAR EEN BLIJVEND RESULTAAT

FRANS

Frans zet zijn jarenlange leiderschapservaring in voor een toekomstbestendige samenleving waarbij duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijke transitie de centrale thema’s zijn. Beweging creëren, groei begeleiden en resultaat borgen! 

Meer over frans

LAATSTE NIEUWS

Implementatie richtlijn duurzame evenementen

21 december 2021

Afgelopen jaren zijn we met diverse gemeenten aan de slag gegaan om een richtlijn duurzame evenementen op te zetten. Recentelijk sloten ook Tilburg, Roermond en Landgraaf daar bij aan. Ondanks het feit dat de evenementensector het zwaar heeft in deze coronatijd worden plannen voor duurzame festivals in een behapbaar tempo verder doorgezet. Met mijn organisatie Green Leisure Group ondersteunen we, naast het opzetten van de richtlijn, ook in de implementatie door het geven van praktische workshop over hoe bijvoorbeeld  een duurzaam drinkbekersysteem op te zetten.

Keynote duurzame leisure

8 november 2021

Tijdens de Cultuur Retail Netwerkdag op 8 november trad ik op als keynote om het aanwezige publiek van overwegend museumwinkeleigenaren mee te nemen hoe men verantwoord op de winkel kan passen. Bezoekers willen graag een aandenken. Sleutelboodschap was om verantwoorde gebruiksvoorwerpen te stimuleren. https://www.cultuurretailnetwerk.eu/ 

Keurmeester Duurzame Festivals

21 september 2021

Ondanks de coronatijd hebben vooraanstaande evenementen en festivals duurzaamheid nog hoog in het vaandel staan. Afgelopen periode mocht ik onder andere de festivals Mystic Garden, Dockyard en Amsterdam Marathon  keuren voor het Future Proof Festival keurmerk en en Paradise City (B) voor het A Greener Festival keurmerk . Goed te zien dat duurzame ambities worden doorgepakt met inzet van bijvoorbeeld duurzame energiebronnen, duurzame bekersystemen en verantwoord eten.

Voorzitter Groen Belicht

12 juni 2021

Sinds Januari 2020 ben ik keurmeester voor Green Key. De keurmeesters voor dit meest bekende keurmerk in de leisure-sector zijn georganiseerd in de Stichting Groen Belicht. Vanaf januari 2021 mag ik daar ook de voorzittershamer hanteren. We zijn nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het keurmerk. Duurzame ontwikkelingen gaan immers hard. Met het keurmerk stimuleren we de markt om nog een stap extra te zetten.
https://groen-belicht.nl/

Natuurinclusieve Landbouw; businessplanfase

16 maart 2021

Eerder meldde ik al van het programma Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) van Provincie Noord-Brabant. Inmiddels heb ik in mijn rol als ondernemerscoach zo’n 50 agrarisch ondernemers gesproken wat heeft geresulteerd in zo’n 20 businessconcepten voor NIL. Momenteel begeleid ik ook zo’n 20 tal ondernemers in het opzetten van hun businessplan. Er is nog steeds subsidie beschikbaar om bij dit programma aan te sluiten. Zie https://www.brabant.nl/applicaties/producten/transitie_veehouderijen__omschakeling_naar_natuurinclusieve_landbouw_subsidie_18923

Oprichting Green Leisure Group 

1 januari 2021

Per 1 januari 2021 ziet Green Leisure Group het levenslicht. Na in 2018 met Marco Ouwerkerk Stichting Green Stages opgezet te hebben, heeft nu een samensmelting plaatsgevonden met de Green Leisure organisatie van Sander Verschuren en Marco Ouwerkerk. We richten ons op het verduurzamen van de gehele leisure sector; horeca, recreatie, toerisme, sport en cultuur. www.greenleisure.nl

Landart project afgerond

18 november 2020

Het laatste kunstwerk van het project Landart Dal van de Kleine Beerze is onthuld. Een prachtproject om als initiatiefnemer / projectleider te begeleiden. Het project stond in het teken van co-creatie tussen kunstenaar en zijn direct omgeving zoals de Heemkundekring Den Beerschen Aard voor de ontwikkeling van de Beerse Strijkster. Meer informatie over de kunstwerken en de route vindt u op https://dalvandekleinebeerze.nl/landkunst/

Individuele business coaching

30 juni 2020

Naast mijn rol als ondernemerscoach Natuur Inclusieve Landbouw voor Provincie Noord-Brabant ondersteun ik ook ondernemers in de cultuur, leisure en agrarische sector naar een verantwoorde bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld is Frye’s Ranch. Ik begeleidde Elke Frye in het opzetten van een natuur inclusieve paardenhouderij van concept tot businessplan tot realisatie. Zie https://www.youtube.com/watch?v=f8jwDJ3GMUc

Voorteindseweg 12
5091TK Middelbeers

06 269 069 81
info@fransverouden.nl
www.fransverouden.nl

© 2016 fransverouden

Delen